Ticketregeling

Save your ticket!

Met het ‘Save your ticket!’ initiatief tracht de culturele- en vrijetijdsbranche de ticketkopers de kans te geven om hun favoriete evenement, concert of eender welke andere activiteit die door de coronacrisis werd uitgesteld, op een later tijdstip bij te wonen. Dit door te werken met een tegoedbon. De tegoedbon kan door de organisator in kwestie op verschillende manieren worden uitgegeven. Indien er sprake is van een verplaatsing van het evenement, kunnen de tickets worden omgezet naar de nieuwe datum. Is er sprake van een annulatie van het evenement, maar kunnen er nog andere evenementen met dezelfde essentiële kenmerken worden georganiseerd, kan de aankoopprijs van het ticket worden terugbetaald in de vorm van een tegoedbon met de waarde van je aankoopbedrag, die je kan spenderen binnen een periode van 3 jaar en 2 maanden.

Met deze regeling wordt de financiële impact op de culturele sector tot een minimum beperkt en kan de ticketkoper nog steeds genieten van een culturele activiteit; weliswaar uitgesteld. Door de extra ademruimte die de culturele sector hierdoor krijgt, kunnen zij zich volop toeleggen op het organiseren van nieuwe, evenwaardige evenementen in de toekomst. Grote en kleine organisatoren, artiesten, leveranciers, freelancers, en alle andere werknemers en zelfstandigen die deze evenementen mede helpen mogelijk maken, worden hiermee geholpen.

Hoe werkt de regeling?

Hieronder wordt uiteengezet welke gevolgen deze nieuwe regeling voor uw ticket(s) heeft. Uiteraard staat het de organisatoren of ticketprovider vrij te bepalen hoe zij hier concreet mee zullen omgaan. De organisator van het evenement zal zijn consumenten informeren over het gebruik van deze maatregelen, en het is aangewezen om de website te consulteren van de organisator in kwestie.

Waar op deze website “Evenement” vermeld wordt, kan hiermee bedoeld worden: (muziek)festivals, concerten, theatervoorstellingen, muziekvoorstellingen, tentoonstellingen etc.

Waar op deze website “Organisator” vermeld wordt, kan hiermee bedoeld worden: festival-organisator, theater, concertgebouw, club, museum, vereniging, monument, ticket provider etc.

Verplaatste evenementen

1. Gekochte tickets voor evenementen die omwille van het coronavirus genoodzaakt zijn te verplaatsen, moeten niet worden terugbetaald maar kunnen door de organisator gecompenseerd worden door middel van een tegoedbon. Deze tegoedbon wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

a) Een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie.

b) De activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen een termijn van 3 jaar en 2 maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

c) De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.

d) Aan de houder van de tegoedbon mag geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.

e) De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

f) De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever aan te kopen binnen de termijn van 3 jaar en 2 maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

2.
Een tickethouder moet de tegoedbon aanvaarden, tenzij deze het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum. Indien de organisator in kwestie in de vermelde periode van 3 jaar en 2 maanden nog meer evenementen organiseert met dezelfde essentiële kenmerken, kan hij een tegoedbon uitvaardigen met dezelfde waarde als het bedrag dat voor het oorspronkelijke evenement werd betaald. Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum en er geen alternatief kan aangeboden worden door de organisator die aan de bovenvermelde criteria voldoet, dan heeft hij alsnog recht op terugbetaling.

3.
Eventuele geldelijke restitutie dient plaats te vinden binnen een redelijke termijn.

Afgelaste evenementen

1. Bij tickets voor evenementen die als gevolg van het coronavirus moeten worden afgelast (d.w.z. niet kunnen worden verplaatst binnen de termijn van 3 jaar en 2 maanden na de oorspronkelijke datum en een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode ook niet kan worden georganiseerd), dient de houder van dat ticket volledig te worden terugbetaald.

2.
De organisatie dient de prijs van het gekochte ticket terug te betalen uiterlijk 3 maanden nadat het ministerieel besluit buiten werking is getreden.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie